RSS
A A A K

Strona główna

Informacje podstawowe
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
telefon/faks: (24)3512062
Kierownik MGOPS w Żychlinie: Barbara Sitkiewicz
Z-ca kierownika MGOPS w Żychlinie: Kamil Igielski
NIP: 775-20-67-499, REGON: 610006542
e-mail:
sekretariat@mgopszychlin.pl,
URL:
http://www.mgopszychlin.pl

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie jest gminną jednostką organizacyjną utworzony uchwałą nr 50/IX/91 rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991r. Statut Ośrodka stanowi załącznik do w/w Uchwały.
Szczegółowa organizacja wewnętrzna Ośrodka określona jest w Regulaminie Organizacyjnym.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
    (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 09.02.2024
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 20.01.2021
Dokument oglądany razy: 98 445