RSS
A A A K

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Informujemy, iż można się ubiegać również o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających ma utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej18 r.ż. oświadczenie rodzica/opiekuna.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty posiadają znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi : http://www.rcpslodz.pl/Wojewodzka_Karta_Rodzin_Wielodzietnych/132/0/

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy
i Integracji Społecznej - Pani Joanna Paluch i Pani Marta Kurowska nr tel. 42 203 48 67 oraz mailowo karta@rcpslodz.pl.Opublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 01.02.2018
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 001