RSS
A A A K

Stratego Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2024


Samorząd Gminy Żychlin, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:
- „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
- „Równość szans kobiet i mężczyzn”


Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Żychlin oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.Opublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 06.09.2020
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 06.09.2020
Dokument oglądany razy: 506