RSS
A A A K

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego - mgr Zofia Bulska
Tel: (24)3512060

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 8:00 -12:00
Wtorek: 8:00 -12:00
Środa: 12:00 -16:00 ( wyłącznie dla osób pracujących )
Czwartek: 8:00 -12:00
Piątek: 8:00 -12:00

Do podstawowych zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. ustalenie i rozpoznanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia "Dobry Start", Karty Dużej Rodziny, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 2. ustalenie prawa do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń oraz prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń nienależnie pobranych,
 3. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń,
 4. przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbieranie od nich oświadczeń majątkowych,
 5. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 6. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i innych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń,
 7. składanie zapotrzebowań na środki wynikające z konieczności wykonywania zadań,
 8. opracowanie sprawozdań, opinii i wniosków z działalności Sekcji,
 9. planowanie potrzeb finansowych, bieżąca kontrola stopnia wykorzystania środków,
 10. wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych świadczeń,
 11. rzetelnie przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 13. współpraca z innymi instytucjami publicznymi w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 14. prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań.
   


Opublikował: Katarzyna Kwiatkowska
Publikacja dnia: 14.03.2019
Podpisał: Katarzyna Kwiatkowska
Dokument z dnia: 01.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 303