RSS
A A A K

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 2/2007
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z dnia 23 października 2007r

w sprawie przyjęcia „Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie”

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządza sie, co następuje :

§1

Przyjąć „Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.zalacznik_do_zarzadzenia_nr_2_z_2007_z_dn._23_pazdziernika_2007r.doc
2.zalacznik_nr_1_do_regulaminu.doc
3.zalacznik_nr_2_do_regulaminu.docOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 01.02.2018
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 317