RSS
A A A K

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin na lata 2016-2020

  Żychlin, 21.06.2016 r.


OGŁOSZENIE

Gmina Żychlin jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin na lata 2016-2020”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 22.06.2016 r. do 18.07.2016r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Żychlin mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Żychlin. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie w pokoju nr 8 oraz na stronie internetowej www.mgopszychlin.pl


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
99-320 Żychlin
ul. Barlickiego 15a tel. 0-24 28 51 126
e-mail zychlin@ops.pl

Ankieta.docOpublikował: Kamil Igielski
Publikacja dnia: 01.02.2018
Podpisał: Kamil Igielski
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 507